Účetní závěrka a inventarizace za rok 2015

Opět se blíží období, ve kterém mnozí z vás musí absolvovat nejnáročnější fázi naší profesní činnosti – provedení inventarizací a sestavení účetní závěrky. Pokusíme se na následujících stránkách zopakovat nejdůležitější informace a připomenout novinky a nejdůležitější kroky vztahující se (nejen) k těmto náročným aktivitám. Naší snahou je (mimo jiné) uvést nejvýznamnější změny, které se promítly za poslední období do účetních (a navazujících) předpisů, a které mohou mít vliv na sestavování účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Kdy mohou účetní jednotky provádět průběžnou inventarizaci? Jak stanovit přirozené úbytky zásob? Jak vypořádat a zaúčtovat inventarizační rozdíly?

Diskuze

CzechEnglishGerman
Přejít nahoru