Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních

V  Česku dominují dvě varianty právní formy podnikání: a) fyzická osoba neboli osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“), b) společnost s ručením omezeným („s.r.o.“). První alternativa je spíše vhodná pro poměrně málo rizikové a méně rozsáhlé podnikatelské aktivity zvládané jednotlivcem. Zatímco s.r.o. je předurčena pro riskantnější a rozsáhlejší činnosti vyžadující souhru více osob.

Zpravidla proto zájemci o podnikání začínají jako OSVČ a poté, co naberou zkušenosti a zorientují se v podnikatelské džungli, se přerodí do právnické osoby, a to nejčastěji právě s.r.o. – přineseme vám návod jak ji založit, kdo může být statutárním orgánem, jak zvýšit nebo snížit základní kapitál.

Diskuze

CzechEnglishGerman
Přejít nahoru