Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016

Některé změny vyplývající z novely zákona o DPH provedené zákonem č. 360/2014 Sb. měly posunutou účinnost až od 1.1.2016. Jedná se zejména o zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení, dále o úpravu pravidel pro osvobození od daně při dodání nemovité věci a změny týkající se režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění. V textu jsou vysvětleny dopady nejvýznamnějších změn zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1.1.2016 a upozorněno na další praktické problémy či připravované změny v dané oblasti uplatňování DPH. Závěrečná část textu je věnována aktuální problematice podávání kontrolního hlášení. Podle zákona č. 360/2014 Sb. a navazující metodiky Generálního finančního ředitelství (GFŘ) mají plátci povinnost podat kontrolní hlášení poprvé za leden 2016, případně za I. čtvrtletí 2016. Jak ho správně vyplnit? Která plnění se do něho uvádějí?

1 názor na “Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016”

  1. Pingback: buy tadalafil powder

Diskuze

CzechEnglishGerman
Přejít nahoru