Optimalizace v daňovém přiznání FO za rok 2015

Specifické podmínky týkající se daňového přiznání fyzických osob vyplývající z § 38g ZDP. Podle tohoto ustanovení daňového přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15.000 Kč. Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy z nichž je daň vybírána srážkou daně podle zvláštní sazby daně. Pokud však poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15.000 Kč.

Diskuze

CzechEnglishGerman
Přejít nahoru