Manažerské účetnictví a controlling

Pro úspěšné vedení společnosti je důležité pracovat s daty a různými analytickými ukazateli, které Vám řeknou, kde firma funguje na výbornou a kde má ještě své skryté rezervy. K efektivnímu řízení společnosti slouží tzv. controlling, který slouží nejen k získávání a analýze dat, ale také pomáhá vytvořit systém kontrolních mechanismů a vnitropodnikových procesů k dosažení …

Manažerské účetnictví a controlling Pokračovat ve čtení »