Vedení daňové evidence

účetnictví

Pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví nabízíme vedení daňové evidence, která slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Daňovou evidencí se rozumí zpracování kompletní agendy o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. 

Daně

daně

Účetnictví

účetnictví